Strandhaven, Espergærde

pa210029x4.jpg
Havedage

... kalder vi de to søndage om året, hvor vi alle - børn og voksne - samles til en fælles arbejdsdag for at gøre fællesarealerne klar til henholdsvis sommer- og vinterperioden. Det er også på havedagene, vi laver de vedligeholdelsesarbejder og nyplantninger, som er blevet besluttet på Generalforsamlingen. Havedagene afholdes normalt i marts/april og oktober.

En typisk havedag starter med at vi samles ved legepladsen kl. 10 om formiddagen og får en kop medbragt kaffe eller the og en Dram, medens bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne.

Herefter arbejder vi - med passende pauser - til ca. kl. 15. Frokostpausen plejer vi at holde på strandgrunden med pizzaer og øl og vand.

Haveudvalg
Grundejerforeningen har nedsat et haveudvalg der skal sikre, at der er en overordnet plan for Strandhavens fællesarealer og komme med forslag til vedligehold af disse. Det består i øjeblikket af: Lise, Henning og Steen.

Redskaber
Grundejerforeningen har et fælles redskabsskur med en pæn samling af redskaber (græsslåmaskiner, river, spader m.v.), som benyttes på havedagene, og som de enkelte huse også kan låne og benytte i de private haver. Vi har også en havetraktor, som dog er reserveret til slåning af de store græsarealer.

Havedage i 2016
Bestyrelsen har fastlagt havedagene i 2016; den 20. marts og den 31. oktober. I weekenden før havedagen foretages muligvis en havevandring, hvor grundejerforeningens bestyrelse og interesserede kan diskutere hvad der bør laves på havedagen, fx beplantning, beskæring og evt. oprydning. Medlemmerne vil modtage nærmere information herom.

[til top]

26. november©2016 strandhaven3060