Strandhaven, Espergærde

Sommer i Strandhaven
 Sommer på strandgrunden                         foto: Lars Høhne Grundejerforeningen Strandhaven

Vi har en velfungerende Grundejerforening for Strandhaven. Alle 19 huse er pligtige medlemmer af foreningen. Grundejerforeningen ejer og vedligeholder fællesarealerne og forestår driften af alle fælles anliggender. Der findes en Deklaration for Strandhavens fællesarealer og for de områder af de enkelte parceller, der er udlagt som deklarationsarealer. Foreningen har desuden vedtaget en Beboervejledning, der giver praktiske retningslinier for brugen af de faciliteter til fælles afbenyttelse for Strandhavens beboere, der findes på området.

Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse. I henhold til vedtægterne afholdes der Generalforsamling hvert år i oktober.
[til top]

freddy-meyer
Freddy Meyer
Formand
Flemming Jensen
Flemming Jensen
Kasserer


Rikke Morthorst
Sekretær

Keld Navntoft
Keld Navntoft Sørensen
Suppleant

        poul-roest
             Poul Roest Sørensen
                     SuppleantBestyrelsen
Grundejerforeningens bestyrelse består af 3 medlemmer og 2 suppleanter. Både medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen tager sig af den daglige drift af Grundejerforeningens anliggender, og sørger bl.a. for at tilrettelægge og indkalde beboerne til de halvårlige Havedage. Det er også bestyrelsen, der sørger for at runde fødselsdage i Strandhaven bliver fejret.

Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 4 gange om året. Møderne holdes på skift hos de enkelte medlemmer.


Efter Generalforsamlingen den 28. oktober 2021 består bestyrelsen af:

Freddy Meyer
Formand
Strandhaven 7 / tlf.: 21 20 92 06
fm@freddymeyer.dk

FlemmingJensen
Kasserer
Strandhaven 13 / tlf.: 40 33 02 94
flemmingjensen51@hotmail.com

Rikke Morthorst
Sekretær
Strandhaven 12 / tlf.: 53 56 28 52
rmorthorst@get2net.dk

Keld Navntoft Sørensen
Suppleant
Strandhaven 10  / tlf.: 20 66 80 89
navntoft.photo@gmail.com

Poul Roest Sørensen
Suppleant
Strandhaven 15 / tlf.: 61 55 50 69
prskaz@hotmail.com

[til top]

15.03.2023©2023 strandhaven3060