Strandhaven, Espergærde

strand2x6%20(2).jpg
 Efterår på strandgrunden                         foto: Kurt Drasbek Sørensen 


gf2014-1 lillegf pic 2gf pic 3
Billeder fra generalforsamlingen 2014. Klik for stort billede     Foto Kurt Drasbæk Sørensen

 Grundejerforeningen Strandhaven

Vi har en velfungerende Grundejerforening for Strandhaven. Alle 19 huse er pligtige medlemmer af foreningen. Grundejerforeningen ejer og vedligeholder fællesarealerne og forestår driften af alle fælles anliggender. Der findes en Deklaration for Strandhavens fællesarealer og for de områder af de enkelte parceller, der er udlagt som deklarationsarealer. Foreningen har desuden vedtaget en Beboervejledning, der giver praktiske retningslinier for brugen af de faciliteter til fælles afbenyttelse for Strandhavens beboere, der findes på området.

Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse. I henhold til vedtægterne afholdes der Generalforsamling hvert år i oktober.
[til top]

mikkel-dreyer.jpg
Mikkel Norstved Dreyer
Formand

birger-mortensen-1.jpg
Eva Hammershøy
Sekretær


kurt-drasbek-1.jpg
Kurt Drasbek Sørensen
KassererRikke Morthorst
Suppleant


Keld Navntoft
Keld Navntoft Sørensen
SuppleantBestyrelsen
Grundejerforeningens bestyrelse består af 3 medlemmer og 2 suppleanter. Både medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen tager sig af den daglige drift af Grundejerforeningens anliggender, og sørger bl.a. for at tilrettelægge og indkalde beboerne til de halvårlige Havedage. Det er også bestyrelsen, der sørger for at runde fødselsdage i Strandhaven bliver fejret.

Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 4 gange om året. Møderne holdes på skift hos de enkelte medlemmer.


Efter Generalforsamlingen i oktober 2015 består bestyrelsen af:

Mikkel Norstved Dreyer
Formand
Strandhaven 16 /tlf.: 41 74 84 35 
mikkeldreyer@gmail.com

Kurt Drasbek Sørensen
Kasserer
Strandhaven 6 / tlf.: 49 17 02 08
drasbek@post10.tele.dk

Eva Hammershøy
Sekretær
Strandhaven 3 / tlf.: 21 69 63 72
evahammershoey@gmail.com

Rikke Morthorst
Suppleant
Strandhaven 12 / tlf.: 53 56 28 52
rmorthorst@get2net.dk

Keld Navntoft Sørensen
Suppleant
Strandhaven 10  / tlf.: 20 66 80 89
navntoft.photo@gmail.com

[til top]

19.03.2019©2019 strandhaven3060